1.เงื่อนไขสนับสนุนรถยนต์ไฟฟ้า EV 3.5 มีอะไรบ้าง

รัฐเห็นชอบมาตรการสนับสนุนการใช้รถไฟฟ้า ระยะที่ 2 (EV 3.5) ในช่วง 4 ปี (2567-70) ต่อเนื่องจากมาตรการเดิม EV 3.0 โดยมีผล เริ่มบังคับใช้ 1 ม.ค. 2567  สำหรับรายละเอียดของมาตรการ EV 3.5 มีดังนี้

  • รถยนต์ไฟฟ้าราคาไม่เกิน 2 ล้านบาท ที่มีขนาดแบตเตอรี่ต่ำกว่า 50 kWh จะได้รับเงินอุดหนุนระหว่าง 25,000-50,000 บาท/คัน
  • รถยนต์ไฟฟ้าราคาไม่เกิน 2 ล้านบาท ที่มีขนาดแบตเตอรี่ตั้งแต่ 50 kWh จะได้รับเงินอุดหนุนระหว่าง 50,000-100,000 บาท/คัน
  • รถยนต์ไฟฟ้าราคาระหว่าง 2-7 ล้านบาท จะไม่ได้รับเงินอุดหนุนแต่มีการปรับลดอัตราภาษี สรรพสามิตจาก 8% เหลือ 2%
  • รถกระบะไฟฟ้าราคาไม่เกิน 2 ล้านบาท ที่มีขนาดแบตเตอรี่ตั้งแต่ 50 kWh จะได้รับเงินอุดหนุน100,000 บาท/คัน
  • รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าราคาไม่เกิน 1.5 แสนบาท ที่มีขนาด แบตเตอรี่ตั้งแต่ 3 kWh จะได้รับเงินอุดหนุน 10,000บาท/คัน
  • ส่วนในด้านภาษีลดอากรนำเข้าไม่เกิน 40% สำหรับการนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้าสำเร็จรูป (CBU) ที่ราคาไม่เกิน 2 ล้านบาท ในช่วง 2 ปี 2567-68 และลดอัตราภาษี สรรพสามิตจาก 8% เหลือ 2% สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าราคาไม่เกิน 7 ล้านบาท

2.แนวโน้มรถไฟฟ้า EV ในประเทศไทย

จากมาตรการ EV 3.5 เห็นได้ชัดว่าต้องการผลักดันให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางการผลิตที่สำคัญในภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นรถสันดาป และการเป็นศูนย์กลางการผลิตรถไฟฟ้า เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้รถไฟฟ้า ในอนาคตจะมีการลงทุนติดตั้งสถานีชาร์จเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับความต้องการใช้รถไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของกลุ่มผู้ชื่นชอบรถไฟฟ้าที่มีกำลังซื้อ

ไทยโอริกซ์เราเป็นผู้นำด้านการลีสซิ่งรถไฟฟ้าแบบครบวงจร พร้อมให้บริการสินเชื่อลีสซิ่ง ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนาน 40 กว่าปี ในประเทศไทยและยังเป็นเจ้าเดียวที่ให้บริการสินทรัพย์ลีสซิ่งที่หลากหลายและครบวงจรที่สุด สามารถติดต่อได้ที่ เบอร์ 02-792-4500

WRITTEN BY

Chortip.O

แชร์บทความนี้
แชร์บทความนี้