1. มาตราฐานยูโร 5 คืออะไร

อย่างที่เรารู้กันว่าปัญหาฝุ่น PM 2.5 ในปัจจุบันเป็นปัญหาใหญ่ไม่ใช่แค่เฉพาะเมืองไทยแต่รวมไปถึงทั่วโลกด้วย ส่งผลให้ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนต้องร่วมมือกันแก้ปัญหาวิกฤตนี้ไม่ให้เกิดขึ้นอีกด้วยการกำหนดมาตรฐานใหม่ให้รถทุกคันผ่านมาตรฐาน Euro 5

รถยนต์มาตรฐานยูโร 5 เป็นกฎระเบียบกำหนดมาตรฐานไอเสียรถยนต์ ช่วยดูแลปัญหาสิ่งแวดล้อมไม่ให้มลพิษเกินเกณฑ์มาตรฐาน

โดยปัจจุบันประเทศไทยยังใช้มาตรฐานยูโร 4 อยู่ และมีการประกาศมาตราฐานยูโร 5 ให้มีผลบังคับใช้ครั้งแรกตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ผู้ประกอบการภาคเอกชนไม่สามารถปฏิบัติตามกำหนดได้ตามระยะเวลาดังกล่าว จึงได้เลื่อนกำหนดเวลาบังคับใช้ออกไปและจะบังคับใช้เป็นวันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป

2. มาตราฐานยูโร 5 ส่งผลต่อราคารถยนต์ยังไง

รถยนต์มาตรฐานยูโร 5 มีการเพิ่มความเข้มงวดของการปล่อยฝุ่นละอองจากเครื่องยนต์ดีเซลเป็นอย่างมาก โดยรถยนต์ดีเซลทุกคันต้องติดตั้งตัวกรองฝุ่นละออง ซึ่งแน่นอนว่าการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมเข้าไปจะทำให้ต้นทุนการผลิตรถสูงขึ้นอย่างแน่นอน ราคารถยนต์จะแพงขึ้นอย่างน้อยๆคันละ 25,000 บาท สำหรับเครื่องยนต์ดีเซลยูโร 5 จากรายงานของกระทรวงพลังงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมแจ้งว่า 9 ค่ายรถยนต์ร่วมแก้วิกฤตฝุ่น ลุยปรับรถใหม่ทุกคันเป็น Euro 5 ภายในปี 2564 เช่น Audi, BMW, Isuzu, Mazda, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Mini, MG, Nissan, Suzuki, Toyota  และ Volvo

3. เปลี่ยน Euro 5 กระทบยังไงกับคนใช้รถปัจจุบัน

ในประเทศไทย รถใหญ่ยังเป็น ยูโร 3 รถเล็ก ยูโร 4 และคงต้องใช้เวลาระยะหนึ่งกว่ารถบนท้องถนนทั้งหมดจะเป็นมาตรฐานใหม่ ความกังวลของคนที่ใช้รถมาตรฐานเดิมอาจจะคิดว่าต้องเปลี่ยนอะไรหรือปรับตัวอย่างไร แต่คุณไม่จำเป็นต้องกังวลเพราะไป เพราะมาตราฐานยูโร 5 จะบังคับใช้เฉพาะรถยนต์รุ่นใหม่เท่านั้น แต่สิ่งที่ต้องกังวลคือในอนาคตคุณอาจจะต้องซื้อรถยนต์คันใหม่ในราคาที่สูงขึ้นกว่าเดิม

WRITTEN BY

Chortip.O

แชร์บทความนี้
แชร์บทความนี้