ธุรกิจลีสซิ่งอยู่คู่คนไทยมายาวนาน และบริษัทลีสซิ่งแห่งแรกในประเทศไทย คือ “ไทยโอริกซ์”ที่ดำเนินการมามากกว่า 40 ปีในประเทศไทย เรามีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมลีสซิ่งในประเทศไทยให้เป็นรูปธรรมอย่างเช่นในปัจจุบัน สิ่งที่ทำให้เราแตกต่าง คือความมุ่งมั่นที่จะแสวงหา “ทางเลือกที่ดีที่สุด” ให้กับทุกความต้องการของลูกค้าในแต่ละราย และสัญญาที่จะพัฒนาต่อเนื่องอย่างยั่งยืน ค่านิยมหลักของเราคือ “ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง เข้าใจทุกธุรกิจ คิดไกลระดับสากล”