เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2566 บริษัทไทยโอริกซ์ลีสซิ่งเดินทางไปบริจาคสิ่งของ และเลี้ยงอาหารว่างให้กับน้องๆ ที่มูลนิธิคณะนักบุญคามิลเลียนแห่งประเทศไทย (ลาดกระบัง)

แชร์บทความนี้
แชร์บทความนี้