วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2567 บริษัทไทยโอริกซ์ลีสซิ่งจัดกิจกรรม ซ่อมแซม และทาสีอาคารเรียน ให้น้องๆที่โรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ์ จังหวัดนครปฐม

แชร์บทความนี้
แชร์บทความนี้